Wat verder terug in de tijd voor deze wijk - MooiBest

MooiBest.com
Ga naar de inhoud

Wat verder terug in de tijd voor deze wijk

Geschiedenis van de wijk Kantonnier in Best

Woeste gronden, te weten heide en bos. Zo zag de plek waar onze wijk nu ligt er tot ergens rond 1840 waarschijnlijk uit. Zover bekend geen bebouwing. In de omgeving en mogelijk zelfs op het grondgebied van de huidige wijk zijn wel oudheidkundige opgravingen gedaan. Helaas is niet altijd goed bijgehouden op welke plek zaken werden gevonden, maar als je midden in de heide staat is een plaatsbepaling natuurlijk ook niet zo makkelijk gedaan. Wel is bekend dat op slechts enkele honderden meters afstand spullen uit de steentijd zijn opgegraven. Dit grafveld ligt nu net ten zuiden van het Wilhelminakanaal dat nu de zuidgrens van onze wijk vormt.         
In de middeleeuwen hield de bebouwing op bij wat toen en nu als Naastenbest bekend staat. Zuidelijk daarvan lagen de woeste gronden die gezamenlijk bezit danwel niemands bezit waren. (Al had de hertog van Brabant natuurlijk officieel het eigendom in handen.)
Tekening Best 1866
Tekening uit "Te Best Wart", oorspronkelijk uit Atlas J. Kuyper         1866

Het grondgebied van de huidige wijk werd in die tijd mogelijk doorkruist door het Weverspad(?). Verder maakte het grondgebied deel uit van een groot onbewoond heidegebeid dat in deze omgeving bestond uit de Oirschotse Heide, de Bestsche Heide, Achtsche Heide, Molen Heide en Groote Heide. Deze heides waren na het kappen van de bomen ontstaan op de zandrug die na een ijstijd gevormd was.
Tekening Best en omstreken
Foto "Te Best Wart", oorspronkelijk uit Atlas Van der Voort Pieck

In feite één grote band aan heide die zuidelijk van het toenmalige Oirschot, Best en Nijnsel lag. Zuidelijk van die band aan heide lagen Acht, Ekkersrijt en Son. In die heide gebieden ook een aantal natte gebieden, zoals de plassen die we tot op de dag van vandaag  tegenkomen, al waren het toen nog slechts dieper gelegen gebieden die vaak onder water stonden. Het stuk grond waarop onze wijk ligt lag echter hoger en was altijd een redelijk droog gebied. Voordat het kanaal werd gegraven, was de grond waarop de wijk nu staat bekend als de "Bestsche Heide".
        
Best werd vanaf 1850 ontsloten door een verharde weg naar Eindhoven, de verharde weg die we nu de "Oude Rijksweg" noemen, de spoorbaan die in 1866 vorm kreeg en in 1872 bij de eerste plannen voor het aanleggen van het kanaal. Dat kanaal werd overigens pas in 1923 volledig gerealiseerd. Pas eind jaren 30 in de 20e eeuw was ook het kanaal naar Eindhoven een feit.
        
Ergens tussen begin en halverwege de 19e eeuw werd de Bestsche Heide als akkerland in gebruik genomen. Tot in de jaren 50 van de 20e eeuw stond de omgeving bekend om de weidse uitzichten. Zo vlak als een pannenkoek met weinig bomen. Hoe anders wat dat als de blik naar het Oosten werd gericht, alwaar Best toen en nu ruim in de bossen zit. Op heel het grondgebied waar nu onze wijk staat was zover mij nu bekend slechts een tweetal boerderijen te vinden. De rest van de ruimte was akkerland. Heel aardig om te constateren dat waar toen de boerderij Mariahoeve stond, nu een stuk groen te vinden is, en het akkerland van toen is nu volledig bebouwd. De boerderij stond op het grasveld dat we nu vinden tussen Grasklokje en Herik.  
        
Hier een mooi plaatje van de wijk achter de toen (ergens in jaren 50) nog deels in aanbouw zijnde wijk Wilhelminadorp. Zie de weidsheid vanaf het kanaal, hoe anders is dat nu, met de huidige prachtige bomenrij langs het kanaal.
Foto Wilhelminadorp
Rechts bovenin is nog het weiland met de twee boerderijen te zien. Het kanaal nog midden in de weilanden. Dank aan Fam. Steenbakkers voor de foto.
Oud Wilhelminadorp in Best
Op de foto kunt u de boerderij nog zien liggen, ze ligt achter de wijk die we nu "oud" Wilhelminadorp noemen. Achter deze wijk zien we al wat activiteiten die lijken te wijzen op de naderende bouw van onze wijk. De foto is ter beschikking gesteld door Mobest.

        
In 1972 werd ook van de andere kant een foto genomen, namelijk vanaf onderaan de Heidebrug.
Dit wordt kantonnier in Best
De foto is helaas niet erg scherp. Wie goed kijkt, kan aan de elektriciteitsmasten nog een indruk krijgen in welke richting gekeken werd. Het aardige voor  mij is, is dat als ik vanuit mijn zolderraam op de Bereklauw naar de kerk rechts van het midden kijk, ik dezelfde richting op kijk als dat de foto genomen werd. Helaas is me nog onduidelijk welke fabriek links van het midden rook aan het uitbraken is. Wie weet het? De foto is overigens ter beschikking gesteld door de Fam. van Bommel, nu nog woonachtig in de wijk. De foto is gemaakt in 1972.

Hoe zag de Maria Hoeve er ook al weer uit:
Mariahoeve in Best
of wat dacht u van de Gebroeders de Koninglaan, toen deze nog aan de rand van Best lag. Bijna niet in te denken...
Gebr. de Koninglaan in Best
(Foto Maria Hoeve en Gebr. de Koninglaan ter beschikking gesteld door Fam. Steenbakkers)

Begin 2000 is deze luchtfoto van de wijk genomen.
Toen nog Uitbreiding Wilhelminadorp in Best
Foto: Te Best Wart

Hier nog enkele luchtfoto's van de wijk.
Terug naar de inhoud