Het eerste deel van de grote Vinex uitbreiding in Best - MooiBest

MooiBest.com
Ga naar de inhoud

Het eerste deel van de grote Vinex uitbreiding in Best

Bij de bouw van de wijk is er op sommige plekken (links midden boven en rechtsboven) gekeken naar de historische lijnen. Zo zijn er enkele bomen blijven staan die voorheen langs de akkers en landwegen stonden. Verder is er weinig overgebleven van wat er ooit was. Het was ooit akkerland en daarvoor was het eeuwenlang heide toen de bossen er gekapt waren.
Het werd van de overgebleven heide gescheiden met de bouw van het kanaal, nu bijna een eeuw geleden. Toen lag dit nog allemaal ver buiten de bebouwde kom van Best.
Heivelden 1995
Heuveleind 2005
Heuveleind 1995
Terug naar de inhoud