Hoe zag de vleut er vroeger uit. Oude landkaarten - MooiBest

MooiBest.com
Ga naar de inhoud

Hoe zag de vleut er vroeger uit. Oude landkaarten

Geschiedenis Best, losse pagina's
De Vleut 1815
Het is even zoeken, maar in feite zien we hier rechts onderin de Sonseweg en naar boven lopende de Sint Oedenrodeseweg. De dikkere streep dwars door de tekening is de rijks(tol) weg. Rechts daarvan zien we naar mijn idee de huidige Vleutstraat naar het noorden lopen. Van Best werd niet meer getekend dan het kerkje en de tol. Noord van Best lag een heel nat gebied.
De Vleut 1850
De Vleut in 1850. Vooral rond de Broekdijk werd er nog ontgonnen. Rechts onderin de tekening is het ook vooraan nog heide. De windmolen, die voorheen in De Vleut had gestaan, staat in 1850 op de Nieuwstraat, die toen ook nog "buiten" lag.
Opvallend is dat de Sint Oedenrodeseweg toen niet echt een enkele weg was. Je had de nodige bochten en afslagen te nemen om via Best naar Sint Oedenrode te komen. Dat was dan ook de reden dat Oirschot de Broekdijk had laten aanleggen. Nu konden ze van het veel belangrijkere Oirschot rechtstreeks naar Sint Oedenrode, zonder dwars door dat gehucht Best te moeten. Je kon in Best de huizen nog letterlijk tellen. Dat zijn de zwarte blokjes op de kaart. Opvallend is dat veel percelen dus geen bebouwing kenden. Men had veel stukjes grond die her en der verspreid lagen. Op slechts enkele percelen werd een boerderij gebouwd. Vaak zonder veel land daarbij, want de lapjes grond lagen overal in de buurt.
De Vleut 1890
De Vleut in 1890.
De verschillende klusters aan velden hadden hun eigen namen. Helaas weten we van velen al niet meer waar de naam vandaan kwam. Zo is er nu in De Vleut de Grevenoordseweg. Die liep naar Grevenoord. Op de kaart in het midden.
Boven de Broekdijk waren er de verschillende "broeken". Dat zijn natte stukken grond. Dat terwijl rechts de "Kampen" lagen. De verschillende boerderijen zijn op de kaart goed te vinden als vierkante zwarte blokjes. Er was noord van de Broekdijk nog maar een heel klein driehoekje onaangetast gebleven. Daar liep toen ook nog het laatste originele stroompje.
Links van de strraatweg is nu ook het spoor tot stand gekomen. Dat spoor trok heel was percelen uiteen en maakte het de boeren lastig omdat die hierdoor percelen links en recht van het spoor zagen liggen. Dat moewt toen een ingrijpende operatie voor de lokale bevolking zijn geweest.
De Vleut 1900
De ontginningen in De Scheeken zijn in 1900 afgerond. Het laatste driehoekje is gepland met bomen, zodat die de grond droog kunnen trekken. Grevenoord is kleiner geworden en is nu rechts van de Koppelstraat te vinden. Rechts onderin is met nog wel druk doende om de heide te ontginnen. Perceel na perceel wordt aangepakt. De Sint Oedenordeseweg is nu herkenbaar als een doorgaande weg waar de nodige afslagen uit zijn gehaald. De Broekdijk is veel minder belangrijk geworden en is geen hoofdverkeersader meer.
De Vleut 1928
De weg van Zuid naar noord was de Rijksweg (Boschdijk) en van west naar oost was de belangrijkste route de Sint Oedenrodeseweg geworden. Grevenoord bestond nog altijd, maar meer en meer begon men het hier "De Vleut" te noemen. Er was nog altijd een Lage en een Hoge Vleut. Natte gronden en droge gronden.
De boeren hadden nog altijd heel veel percelen die vaak niet direct bij de boerderij lagen. Het was een heel gesleep van materiaal en beesten van de ene naar de andere plak. Opvallend is hoe weinig boerderijen er in feite in De Vleut stonden. Slechts op een enkel perceel stond een boerderij.  In het Klein Broek was geen enkele woning. In het Voorste Broek was er één. In Grevenoord waren slechts enkele woningen gebouwd. Het was vooral een kwestie van velden die met zandwegen met elkaar verbonden of van elkaar gescheiden werden. In Verrebest waren alleen wat woningen te vinden langs de wegen in het zuiden. Dat was aan de Hokkelstraat en de Moust.
KM op de Nieuwstraat kan nog net gelden voor de Korenmolen. Die zou een jaar later gesloopt gaan worden en was in 1928 al niet meer actief.
In een hoekje op de MolenHeide was de schietbaan te vinden. Dat is nu aan de Sonseweg gelegen en was toen deel van de heide.
Grevenoord
Terug naar de inhoud